Home>> llavors i planters >> Jaume Capellà Ohlsson
Jaume Capellà Ohlsson


Descripcio :

Producció i venda de planter ecològic d'hortalissa, aromàtiques i plantes ornamentals.

Telefon : 690609779