Home>> fruita >> Rosalina Marí Ribes
Rosalina Marí Ribes


Descripcio :

Productora d'hortalisses, fruita i fruits secs. Fa venda directa a la pròpia finca i reparteix paneres.

Telefon : 649199115