Binifela


Descripcio :

Finca de producció ecològica. Venta a diferents mercats amb el puesto de venta ambulant el Xiribio.

Telefon : 971819034