Tràmits

En aquest apartat pots trobar els documents i la informació necessària per a realitzar els diferents tràmits com a operador inscrit al CBPAE.

Formularis

 • [FR32] Sol·licitud inscripció noves parcel·les
 • [FR35] Sol·licitud inscripció de nou productes
 • [FR43] Sol·licitud inscripció nou ramat
 • [FR49] Sol·licitud general
 • [FR50] Notificació remeses importades
 • [FR51] Sol·licitud inscripció de nou producte IMPORTADORS
 • [FR54] Sol·licitud de baixa
 • [FR66] Notificació sortida d'animals
 • [FR68] Sol·licitud autoriotzació llavor no eco
 • [FR73] Notificació producció aliments AE Elaboradores mixtes
 • [FR84] Declaració de vendes elaboradors
 • [FR106] Sol·licitud canvi de titular
 • [FR113] Full de comanda d'etiquetes
 • [FR113] Full de comanda material de traçabilitat

 

Quadern Explotació finques agropecuaries

Tots els operadors inscrits han de portar un control de les activitats que realitzen mitjançant l'ompliment del seu corresponent quadern d'explotació.

 • Quadern d'explotació
 •     Registre d'operacions realitzades

 

Renovació del certificat

Els operadors inscrits han de renovar anualment la seva denominació seguint el procediment establert i pagant la quota de renovació corresponent.

 • Diagrama del procediment de renovació

 

Reclamacions i recursos

El CBPAE ha establert diferents procediments pel que fa a reclamacions i recursos rebuts a conseqüència de les activitats que li son pròpies.

Les queixes i reclamacions s’han de tramitar per escrit mitjançant el corresponent full de reclamacions i dirigint-les al CBPAE:

 • Full de reclamacions
 • Diagrama del procediment de reclamació

Els sol•licitants d’inscripció i els inscrits al CBPAE podran presentar també, en el termini d’un mes a partir de la data de notificació, apel•lació o recurs contra decisions en matèria de certificació / inscripció, com són:

 • Decisions denegatòries d’inscripció.
 • Emissió d’un Dictamen negatiu sobre la concessió del Certificat de Conformitat corresponent.
 • Decisió negativa sobre la certificació de producte.
 • Sanció al client per incompliment de les obligacions derivades de la certificació.
 • Full de recurs
 • Diagrama del procediment de recurs

 

Logotips

 •   Logo CPBAE color (.jpg)
 •   Logo CBPAE color (.png)
 •   Logo CBPAE color (.pdf)
 •  
 •   Logo CPBAE blanc i negre (.jpg)
 •   Logo CBPAE blanc i negre (png)
 •   Logo CBPAE blanc i negre (.pdf)
 •   Logo CBPAE reconversió gran color (.jpg)
 •   Logo CBPAE reconversió color (.png)
 •   Logo CBPAE reconversió color (.pdf)