matèria: Llavors i planters
Autor: Marcelino Santiago, Elena Sauca
Editor: La Fertilidad de la Tierra
pàgines: 5
Any: 2008
Nota: Article de la revista: La fertilidad de la tierra, núm 35. 2008. pp. 64-68